Školské ovocie

Škola môže získať informácie o možných dodávateľoch prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo si nájde dodávateľov samostatne, s ktorými uzatvára zmluvu o dodávaní ovocia a zeleniny. Zmluva medzi školou a dodávateľom obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj údaje podľa kapitoly 11 národnej stratégie.

Škola zabezpečí:

– prostredníctvom školskej jedálne prevzatie a úpravu ovocia a zeleniny (ak je to potrebné)
– servírovanie žiakom počas desiatej
– v prípade, že sa distribuuje ovocie a zelenina ako súčasť obeda, je potrebné ovocie a zeleninu v rámci programu osobitne evidovať
– zabezpečuje rozdeľovanie rovnakým dielom žiakom
– realizáciu platieb dodávateľovi formou na ktorej sa dohodli
– vedie evidenciu o počte žiakov a spotrebe ovocia a zeleniny.

Aké druhy budú podporované v školskom roku 2019/2020?

Ovocie – jablká,  hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne, jahody a drobné bobuľové ovocie (maliny, ríbezle, čučoriedky).
Zelenina – rajčina, paprika, reďkovka, kaleráb, mrkva, hrášok zelený – nelúpaný.

Spracované ovocie a zelenina – prírodné ovocné alebo zeleninové  šťavy z ovocia mierneho pásma,  ovocné pyré a sušené jablkové lupienky.

Vylúčené sú spracované produkty s pridaným cukrom, tukom, soľou a umelými sladidlami, šťavy vyrobené z koncentrátov alebo citrusového ovocia.

Aká je odporúčaná hmotnosť dennej porcie?

Denná porcia:
– do 200 g čerstvého ovocia alebo zeleniny alebo ovocného pyré
– do 200 ml ovocnej alebo zeleninovej šťavy
Denná porcia cca 200 g predstavuje napr. 1- 2 jablká, 1 hrušku, 1 broskyňu, 3 – 4 marhule a pod., alebo do 200 ml ovocnej alebo zeleninovej šťavy, v prípade sušených jablkových lupienkov je odporúčaná hmotnosť do 30 g.

Svetová zdravotnícka organizácia FAO/WHO odporúča dospelým denne konzumovať najmenej 400 g ovocia a zeleniny.

Aká je frekvencia dodávok ovocia a zeleniny?

Najviac dvakrát  týždenne počas školského roka, pričom  podiel spracovaného ovocia a zeleniny dodaného uchádzačom v danom školskom roku  neprekročí  50 % celkového  dodávaného objemu ovocia a zeleniny.

Akou formou škola informuje o jej zaradení do program „Školské ovocie“?

– škola vystaví pred školou alebo na viditeľnom mieste informačnú tabuľu o programe. Obsahové znenie je uvedené v časti Informačná tabuľa
– cez školský rozhlas informovať o programe
– vyvesiť na nástenky v triedach informačné letáčiky o výživových hodnotách druhov ovocia a zeleniny
– vykonávať prieskum, o ktoré ďalšie druhy by mali deti záujem
– iné formy informácií (kresby, súťaže, kvízy, ručné práce, práce v školskej záhrade…).

Postupy uplatňované na školách pre program „Školské ovocie“ sa vykonávajú podľa Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.sk.