Rozvoz ovocia a zeleniny

– export a import čerstvé ovocie a zeleninu

– distribúcia a dodávky veľkoobchodným a maloobchodným odberateľom