Kontakt

BIGIMI, s.r.o.

Sídlo:
Nábrežie Hornádu 11/5
Spišská Nová Ves
052 01
Prevádzka:
Markušovska cesta 2118/4
Spišská Nová Ves
052 01

Zväčšiť mapu
Fakturačné údaje:
IČO: 44 467 613
DIČ: 202 271 6421
IČ DPH: SK202 271 6421
Bankové spojenie:
VÚB a.s.,
pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 45749592/0200
Telefón:
+421 0911 657 789
Mobil:
+421 0911 625 789
E-Mail:
Objednávky – objednavky@bigimi.sk
Všeobecný kontakt – bigimi@bigimi.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I, odd.: Sro, vložka číslo: 22749/V